Kandidatuur stellen

Postgraduaat
Psychoanalytische
Therapie

KULeuven

Professor of Chemistry

Wie voldoet aan onderstaande toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding, kan zijn/haar kandidatuur stellen voor onze opleiding. 

Er heeft een selectiegesprek plaats om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen binnen de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn motivatie, beroepservaring, mogelijkheid tot relevante praktijkbeoefening, vertrouwdheid met het betreffende therapeutische basiskader, informatie bekomen via referentiepersonen en aspecten van persoonlijk functioneren.

De mogelijkheid om gedurende de hele duur van de opleiding in eigen praktijk geschikte kandidaten te zien voor een voldoende langdurige psychoanalytische psychotherapie die besproken kunnen worden in supervisie is een absolute voorwaarde om de opleiding te kunnen starten. Intakegesprekken, screenings, zeer korte begeleidingen kunnen interessant klinisch materiaal opleveren, maar volstaan hiervoor niet.


 

De opleiding kan gevolgd worden door :

1.  Houders van het diploma van licentiaat (180 ECTS) / master of Science in de psychologie (120 ECTS), die de optie/afstudeerrichting klinische (en gezondheids)psychologie hebben gevolgd, die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd én die tevens de erkenning van klinisch psycholoog verkregen hebben.

2.  Houders van het diploma van licentiaat (180 ECTS) / master of Science in de pedagogische wetenschappen (120 ECTS) , die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd, die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd én die tevens de erkenning van klinisch orthopedagoog verkregen hebben.

3.  Houders van het diploma van arts/master of Medicine in de geneeskunde die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Kandidatuurstelling voor academiejaar 2021-2022 is mogelijk van 1 maart tot 1 mei 2021

Collega's met een buitenlands diploma vinden de toelatingsvoorwaarden om zich kandidaat te kunnen stellen op deze pagina van de KULeuven :

https://ppw.kuleuven.be/ppwcontinuo/inschrijven-betaling/faq-inschrijving#niet-vlaams-diploma

Mail je kandidatuurstelling naar Prof. Benedicte Lowyck (benedicte.lowyck@kuleuven.be) én naar coördinator Bart Vandeneede (postgraduaatpat@gmail.com).